Boeboekfun

Boeboeks zijn van nature uit groen en steunen bijgevolg met plezier alle kind- en milieuvriendelijke projecten, zoals Kom-op-tegen-Kanker, Unicef, Amnesty International, Kinderrechtenorganisaties,Rode Kruis, Natuurpunt, de Biolandbouw,…
Bovendien protesteren ze, waar ze kunnen, tegen de vervuiling van ons drinkwater en de vergiftiging van onze bossen.

Dat het echter zo ’n vaart zou lopen, kon toen, bij dat eerste Boeboekbezoek in de zomer van 1992, niemand vermoeden.
Hoog tijd dus om de zaken iets grondiger aan te pakken, Boeboeks zijn tenslotte Aarde-wezens. Dus drong enige vorm van deftige organisatie zich op en werd enkele jaren geleden wijselijk besloten om samen met enkele Boeboekgroene vrienden BOEBOEKFUN op te richten.

BOEBOEKFUN

  • zorgt er in de eerste plaats voor dat zowel de Boeboeks als hun filosofie zich steeds meer en dieper verspreiden, zowel bij kinderen als bij hun ouders, leerkrachten, leiders, pausen,…
  • ontwikkelt projecten die de Boeboekfilosofie propageren en realiseren.
  • ondersteunt verenigingen, groepen, organisaties, acties, initiatieven, projecten, producten, … die ‘Boeboek’ zijn. Dit kan gaan van een eenvoudig, maar klepelgek feestje voor (zieke, kansarme,…) kinderen tot iets grootschaliger projecten in de derde wereld.
  • schakelt waar nodig (liefst Boeboekgroene) medewerkers in.

BOEBOEKFUN vormt (net als het Boeboekhol voor de Boeboeks) het hart, het centrum, de kern, de pit van het hele Boeboekuniversum.

De aarde eromheen en de humuslaag erboven vormen de voedingsbodem voor de filosofie, die als een stevige eik langzaam maar zeker groeit, nieuwe takken ontwikkelt en twijgen, bladeren en vruchten vormt. Die laatste zijn zowel de eigen projecten als de projecten met Boeboekvriendelijke organisaties en bedrijven. De wortels van de Boom zuigen de Boeboekideeën uit de Aarde tot in de verschillende projecten. Na de bladgroene fotosynthese voeren de boomsappen de nieuwe impulsen en ervaringen terug naar het Boeboekhol, waardoor de Boom weer beter kan groeien, groter en sterker wordt.

Back to Top