Belaria

Sensibiliseringscampagne aangaande de geletterdheidsproblematiek

Marc deed mee aan de sensibiliseringscampagne om geletterdheidsproblematiek in Vlaanderen aan te kaarten (15% van 16- tot 65-jarigen is onvoldoende geletterd, bron OESO, 2013). Hij schreef hiervoor een uniek verhaal, met pen en papier, net als 5 andere Vlaamse auteurs.

De originele, gesigneerde boekjes met de handgeschreven verhalen worden elk apart geveild en de opbrengst gaat naar Ligo, Centra voor Basiseducatie die laaggeletterdheid uit de wereld wil helpen. Je kan nog bieden tot 22 september 2023 op https://www.kunstveiling.be/items/marc-de-bel-tobi/488742


Gratis Boeboeks leeslat bij de Standaard Boekhandel.


Marc de Bel als ambassadeur van Kapitein Werkgeluk.


Gezocht: alles over Marc de Bel!

In 2024 wordt Kruisemnaar par excellence Marc de Bel zeventig jaar en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Meer zelfs, journalist Jasper Van Loy (De Morgen, Humo) werkt op dit moment aan zijn biografie en zoekt volop naar verhalen, anekdotes, beeldmateriaal en documentatie van mensen die Marc goed kennen of hebben gekend. Hebt u met hem school gelopen of gevoetbald? Was u ooit zijn leerling? Hebt u nog artikels liggen over zijn goals, tentoonstellingen, boekvoorstellingen… ? Alle info is welkom via jaspervanloy@gmail.com.

Alvast mijn grote dank.

Jasper Van Loy


‘Alle keutels! Wat vliegt de tijd!’


Afscheidsboek schooljaar 2022-2023 “Katten van Kruisem”


De vijf van Marc de Bel


Geen grens op creativiteit


Arthur is in de ban van Stoverij met Frieten en maakte er een schitterend video werk over.


Leesplezier: voor kinderen helaas meer en meer een utopie.


TOP 10 van de canon van de Nederlandstalige kinder&jeugdboeken 2022

(keuze van de tot 30 jarigen):


TOP 5 van de canon van de Nederlandstalige kinder&jeugdboeken 2022 auteurs

(keuze van de tot 30 jarigen):


Vertellen en kinderen boeien kan hij als geen ander.


In Marcs boeken kruipen


Staatsieportret ter gelegenheid van 5 jaar Kruisems Ereburgerschap.


Lezers van Marc zijn boeken hebben geen leeftijdsgrens.


Liefde in de Morgen.

De Morgen, boekenbijlage 9 april 2022


I love you so muts.


Back to Top