Het Web van de Suikerspin

Piepel en Soeza zijn heel, heel vreemde wezentjes. Ze lijken uiterlijk wel een beetje op menselijke beestjes of beestige mensjes, maar ze zijn noch het een, noch het ander. Het zijn Boeboeks. Boeboeks vertonen zich heel zelden. Sommige kinderen hebben er zelfs nooit een gezien. Jammer. Misschien komt daar verandering in nadat ze dit boek gelezen hebben. Want hoe meer je aan ze denkt, hoe groter de kans is dat je er eentje tegenkomt.

Back to Top